SCHOTHORST – AMERSFOORT

Over Bruispad

SCHOOL EN WONINGEN

Vanuit Omnia Wonen en LATEI zijn er plannen om het gebied aan het Bruispad in Schothorst te ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling zijn ook het schoolgebouw van de Zevensprong en het voormalige buurtgebouw betrokken. Het is de bedoeling te zorgen voor een nieuw schoolgebouw en een nog onbekend aantal woningen. Omnia Wonen ontwikkelt huurwoningen. Daarbij heeft LATEI projectontwikkeling interesse in het ontwikkelen van koopwoningen op deze plek. De twee organisaties werken samen met het schoolbestuur van Stichting Meerkring bij het ontwikkelen van de plannen.

DE BUURT

Bij het ontwerp van het nieuwe Bruispad willen de plannenmakers de inbreng van bewoners graag gebruiken. Voordat ontwerpers aan de slag gingen, zijn daarom interviews gehouden met omwonenden. Tijdens de eerste informatieavond gingen de ontwerpers met bewoners op safari door de buurt. Veel reacties en ideeën zijn verwerkt in de eerste schetsen die op 1 november zijn gepresenteerd aan de buurt. Nu worden verschillende onderzoeken uitgevoerd en worden de plannen doorgerekend. Daarna komen de betrokken partijen met een conceptplan terug bij de buurt.

HOE VERDER

Er wordt gewerkt aan de plannen voor nieuwbouw van woningen en van een schoolgebouw. Na de zomervakantie van 2020 kunnen betrokken partijen de omgeving informeren over de plannen en over de planning voor sloop en nieuwbouw.

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief via het daarvoor bedoelde venster met de paarse tab.

Nieuwsbrieven

Agenda

 13 januari – 2021
Online informatie-uur

Speciaal voor geïnteresseerden en omwonenden die meer willen weten over het nieuwe Kindcentrum aan het Bruispad wordt op 13 januari 2021 een online informatie-uur gehouden van 20.00 tot 20.45 uur. Kijk bij het nieuws om u aan te melden hiervoor.

7 december 2020 – 17.00 – 19.00
Spreekuur op afspraak tussen 17.00 & 19.00 uur.

01 november 2018 – 19:30
Tweede bijeenkomst voor omwonenden

11 oktober 2018 – 19:00
Eerste bijeenkomst voor omwonenden met buurtsafari