SCHOTHORST – AMERSFOORT

Bruispad

Deze website is niet langer actief.

De informatie hierop wordt niet meer geactualiseerd.

Informatie over het project Bruispad, de inrichting van de openbare ruimte en het speelplein kunt u terecht bij de gemeente Amersfoort

https://www.amersfoort.nl/bericht/ontwikkelingen-aan-bruispad.htm

Over de ontwikkeling van Kindcentrum De Kei kunt u contact opnemen met https://www.meerkring.nl/

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de woningen en appartementen kunt u contact opnemen met https://latei.nl/

Nieuwsbrieven