De notitie van de gemeente Amersfoort over de kaders voor woningbouw aan het Bruispad staat online. U heeft hierover wellicht een brief ontvangen van de gemeente Amersfoort.

De gemeenteraad van Amersfoort moet instemmen met de kaderstellende notitie. Voordat de gemeenteraad hierover praat, kunt u tussen 7 mei en 23 mei 2021 de concept kaderstellende notitie lezen en er op reageren. De notitie is te vinden op www.amersfoort.nl/bruispad. Daar staat hoe u kunt reageren.